EEGRANTS

Language
HMI - Stvaranje preduvjeta za uspostavu nacionalno-slijedivih mjeriteljskih standarda
Projekt  „Okoliš – Stvaranje preduvjeta za uspostavu međunarodno sljedive mjeriteljske infrastrukture u HMI za podršku praćenja okoliša u RH“ financiran je u sklopu Bilateralnog fonda Norveških financijskih mehanizama i EGP-a, a provodi ga Hrvatski mjeriteljski institut.

Ciljevi projekta: 
  • uspostava etalonske baze za mjerenja u okolišu u okviru Hrvatskog mjeriteljskog instuta (HMI) gdje bi svi koji u Hrvatskoj mjere parametre okoliša mogli umjeriti svoja mjerila i radne etalone. Na taj način bi mjerenja u okolišu bila povezana (sljediva) s Međunarodnim sustavom mjernih jedinica (SI).
  • stvaranje preduvjeta za provedbu međunarodno usporedivih mjerenja okoliša te istraživanja vezanih uz zaštitu okoliša prijenos znanja na industriju i obrazovne institucije u Hrvatskoj i zemljama u regiji
  • jačanje suradnje između hrvatskog i norveškog nacionalnog mjeriteljskog instituta
Aktivnosti:
  • izrada studije izvedivosti (analiza preduvjeta potrebnih za uspostavu etalonske baze za mjerenja u okolišu)
  • osiguranje vidljivosti projekta (predstavljanje bilateralne aktivnosti na konferenciji za medije, objave vijesti o bilateralnoj aktivnosti na web stranicama HMI-a i završna konferencija za medije)
  • vođenje projekta i izrada završnog izvještaja o projektu.
Ukupna vrijednost:  28.290,00 eura

Trajanje projekta:  01. rujna 2016. – 31. prosinca 2016.

Partneri na projektu: Norveški mjeriteljski institut Justervesenet

Kontakt: hmi@hmi.hr

Više informacija o projektu doznajte na: http://www.hmi.hr/.