EEGRANTS

Language
Ministarstvo pravosuđa - Razvoj bilateralne suradnje u području probacije
Ministarstvo pravosuđa - Razvoj bilateralne suradnje u području probacije
Projekt „Daljnje poboljšanje bilateralne suradnje, razmjena znanja te razmjena praktičnih iskustava u području izvršenja sankcija i mjera u zajednici, kao i području sudske infrastrukture“ financiran je u sklopu Bilateralnog fonda Norveških financijskih mehanizama i EGP-a, a provodi ga Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.
 
Projekt se sastoji od dvije komponente. U sklopu prve, „Daljnje poboljšanje bilateralne suradnje, razmjena znanja te razmjena praktičnih iskustava u području izvršenja sankcija i mjera u zajednici“, Sektor za probaciju te njihovi norveški partneri organizirat će dva studijska putovanja. U sklopu druge komponente, „Daljnje poboljšanje bilateralne suradnje, razmjena znanja te razmjena praktičnih iskustava u području sudske infrastrukture“, Sektor za projekte i investicije također će provesti recipročna studijska putovanja s partnerima iz Norveške.
 
Ciljevi projekta: 
  • Jačanje međusobne suradnje te produbljivanje bilateralnih odnosa između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške
  • Razmjena praktičnih iskustava te usvajanje novih znanja i najboljih praksi u relevantnim područjima.
 Aktivnosti:
 
Komponenta I
  • Studijsko putovanje – posjet  predstavnika Sektora za probaciju Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Probacijskoj službi u Norveškoj
  • Studijsko putovanje – posjet predstavnika Probacijske službe iz Norveške Sektoru za probaciju Ministarstva pravosuđa
Komponenta II
  • Studijsko putovanje – posjet norveške delegacije Sektoru za projekte i investicije Ministarstva pravosuđa
  • Studijsko putovanje – posjet predstavnika Sektora za projekte i investicije NCA-u.
Ukupna vrijednost:  48.980,00 EUR

Trajanje projekta:  rujan 2016. – travanj 2017.

Partneri na projektu: The Norwegian Correctional  Services, KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET, The Norwegian Courts Administration (NCA)

Kontakt: pitanja@pravosudje.hr 

Više informacija o projektu doznajte na:  https://pravosudje.gov.hr/.