EEGRANTS

Language
Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije - Edukacija instalatera o ugradnji peći na biomasu
Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije - Edukacija instalatera o ugradnji peći na biomasu
Projekt “EDUCATION OF INSTALLERS ON INSTALLATION OF BIOMASS FURNACES AND FACILITIES” financiran je u sklopu Bilateralnog fonda Norveških financijskih mehanizama i EGP-a, a provodi ga Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije sa norveškim partnerom „Energigården AS Senter for bioenergi“
 
 Ciljevi projekta:
  • Opći cilj ovog projekta je jačanje bilateralnih odnosa između republike Hrvtaske i Kraljevine Norveške.
  • Specifični ciljevi su razmjena iskustava između hrvatskih i norveških partnera na području korištenja biomase i edukacija obrtnika i poduzetnika koji se bave djelatnostima uvođenja instalacija plina, vode, struje i grijanja o važnosti i prednostima korištenja postrojenja koja funkcioniraju na princip biomase.
 
 Aktivnosti:
  • Studijsko putovanje u Norvešku – upoznavanje sa načinima korištenja biomase u Norveškoj te educiranje obrtnika i poduzetnika za instalaciju peći i postrojenja koji proizvode energiju iz biomase,
  • izrada brošure/priručnika sa osnovnim informacijama o korištenju biomase i instaliranju postrojenja za proizvodnju energije iz biomase,
  • studijsko putovanje norveških partnera u Hrvatsku – prenošenje znanja obrtnicima i poduzetnicima koji nisu bili u mogućnosti sudjelovati na studijskom putovanju u Norvešku.
 
 Ukupna vrijednost: 29.813,00 EUR
 
Trajanje projekta: 01. rujna 2016. – 01. ožujka 2017.
 
Partneri na projektu: Norveški partner Energigården AS Senter for bioenergi
 
Kontakt: ok.koprivnica@hok.hr 
                                                                                         
Više informacija o projektu doznajte na: http://www.obrtnicka-komora-koprivnica.hr/