EEGRANTS

Language
Financijski mehanizmi
Financijski mehanizmi
U travnju 2014. godine Republika Hrvatska pristupila je u članstvo Europskog gospodarskog prostora (EGP) potpisivanjem Sporazuma o sudjelovanju u EGP-u i time postala 16. država članica Europske unije kojoj je dana mogućnost korištenja dva financijska mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. godine: Norveškog financijskog mehanizama i EGP financijskog mehanizama (u nastavku Financijski instrumenti EGP-a).
 
Financijski instrumenti EGP-a pridonose smanjenju socijalnih i gospodarskih nejednakosti unutar Europskog gospodarskog prostora te istovremeno jačaju bilateralnu suradnju između država darovateljica (Island, Kneževina Lihtenštajn i Kraljevina Norveška) i država korisnica. Za razdoblje 2009-2014 države darovateljice odvojile su ukupno 1,8 milijardi eura: 993 milijuna eura u okviru EGP financijskog mehanizma (Norveška 95,8%, Island 3.0%, Lihtenštajn 1,2%) i 804,6 milijuna eura u okviru Norveškog financijskog mehanizma (Norveška 100%).
 
U okviru EGP financijskog mehanizma financijski doprinosi dostupni su u slijedećim prioritetnim sektorima: zaštita okoliša, klimatske promjene i obnovljivi izvori energije, civilno društvo, ljudski i društveni razvoj, očuvanje kulturne baštine. U okviru Norveškog financijskog mehanizma financijski doprinosi dostupni su u prioritetnim sektorima: izdvajanje i skladištenje ugljena, inovacije u zelenoj industriji, istraživanje i stipendije, ljudski i društveni razvoj, pravosuđe i unutarnji poslovi te promicanje humanog rada i tripartitnog dijaloga.