EEGRANTS

Language
EGP financijski mehanizam
U okviru EGP financijskog mehanizma u razdoblju 2009-2014 darovnica u iznosu od 38,3 milijuna kuna rasporedit će se na slijedeća programska područja:

A) Fond za nevladine organizacije

Cilj: Jačanje razvoja civilnog društva i unapređivanje doprinosa socijalnoj pravdi, demokraciji i održivom razvoju
Program operator: Ured za financijske mehanizme (UFM)
Upravljanje sredstvima: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Iznos bespovratnih sredstava za program: 946,800 €
 
B) Program Financijskog mehanizma EGP-a

Program operator: MRRFEU (Nacionalna fokalna točka)
Iznos bespovratnih sredstava za program: 3,404,264 €
Cilj: Jačanje društvene i gospodarske povezanosti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
 
 
Predefinirani projekt I: iNavis, hrvatski državni resursni centar za energetiku, ekološka, morska i nautička istraživanja i poslovne inovacije
Promotor projekta: Grad Šibenik
Iznos bespovratnih sredstava za projekt: 1,719,000,00 €
 
Predefinirani projekt II: Projekt integriranih škola u Vukovaru i Kninu
Promotor projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Iznos bespovratnih sredstava za projekt: 1,300,000 €