EEGRANTS

Language
Norveški financijski mehanizam
U okviru Norveškog financijskog mehanizma u razdoblju 2009-2014 darovnica u iznosu od 35,2 milijuna kuna rasporedit će se na slijedeća programska područja:

A) Humani rad i tripartitni dijalog

Cilj: Promicanje humanog rada i poboljšanje tripartitne suradnje između organizacija poslodavaca, sindikata i tijela javne vlasti u svrhu potpore ujednačenog i održivog gospodarskog i socijalnog razvoja
Program operator: Innovation Norway
Iznos bespovratnih sredstava za program:100,000 €
Promotor projekta: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Predefinirani projekt: Provodit će se jedan unaprijed definirani projekt u suradnji sa Savezom samostalnih sindikata Hrvatske i HUP-om.
 
B) Program potpore civilnom društvu

Cilj:
Jačanje razvoja civilnog društva i unapređivanje doprinosa socijalnoj pravdi, demokraciji i održivom razvoju
Program operator: Ured za financijske mehanizme
Upravljanje sredstvima: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Iznos bespovratnih sredstava za program: 353,200 € 
 
Fondovi za nevladine organizacije iz EGP FM i Norveškog FM provodit će se zajedno.
 
C) Program Norveškog financijskog mehanizma

Program operator: MRRFEU
Programsko područje: Izgradnja kapaciteta i suradnja u pravosuđu
Cilj: Pravedniji i učinkovitiji pravosudni sustav
Promotor projekta: Ministarstvo pravosuđa
Iznos bespovratnih sredstava za program: 3,229,846 €

Jedan predefinirani projekt sa dvije komponente:
 
  1. Obnova suda u Karlovcu kako bi se podržala učinkovitost pravosuđa poboljšanjem radnih uvjeta
  2. Aktivnosti suradnje s Vijećem Europe radi jačanja učinkovitosti i profesionalizma hrvatskog pravosudnog sustava