EEGRANTS

Language
Općenito
Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2009.-2014. godine i financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2009.-2014. godine (NN br. 28/2014), određena su slijedeća tijela i njihove odgovornosti:
 
Nacionalna fokalna točka (NFT) je javno tijelo na nacionalnoj razini odgovorno za cjelokupnu provedbu Financijskih instrumenata EGP-a 2009-2014 te za implementaciju, nadzor, provjeru i evaluaciju programa i projekata unutar navedenih financijskih mehanizama te je u cijelosti odgovorno za postizanje ciljeva Programa.

U Republici Hrvatskoj ulogu Nacionalne fokalne točke ima Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za strateško planiranje.

Program operator je tijelo odgovorno za pripremu i provedbu Programa. U Republici Hrvatskoj ulogu Program operatora ima Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za strateško planiranje.
 
Tijelo za ovjeravanje je javno tijelo na nacionalnoj razini odgovorno za certificiranje financijskih podataka. U Republici Hrvatskoj tijelo za ovjeravanje je Ministarstvo financija, Državna riznica, Sektor za poslove Nacionalnog fonda.
 
Tijelo za reviziju je javno tijelo na nacionalnoj razini odgovorno za utvrđivanje učinkovitosti funkcioniranja sustava za upravljanje i kontrolu. U Republici Hrvatskoj tijelo za reviziju je Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA).
 
Promotor projekta je tijelo odgovorno za iniciranje, pripremu i provedbu pojedinačnog projekta tj. korisnik darovnice.