EEGRANTS

Language
Kontakt
Za sve informacije vezano uz Norveški i EGP financijski mehanizam molim vas da kontaktirate Nacionalnu fokalnu točku: 

Financijski mehanizam EGP-a i Kraljevine Norveške
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
eeagrants@mrrfeu.hr
www.eeagrants.hr