EEGRANTS

Language
Prigovori i nepravilnosti - prijava
EGP i Norveški financijski mehanizmi imaju nultu stope tolerancije prema korupciji. Slijede politiku dobrog upravljanja i njihova primjena temelji se na principima transparentnosti i odgovornosti.
 
U slučaju da sumnjate na slučaj nepravilnosti, molimo Vas da se obratite Nacionalnoj fokalnoj točki ili Uredu za financijske mehanizme.
 
Vašu prijavu ćemo obraditi u povjerenju i povratno vam odgovoriti unutar 10 radnih dana.

Nacionalna fokalna točka (NFT)
Javno tijelo na nacionalnoj razini odgovorno za cjelokupnu provedbu Financijskih instrumenata EGP-a
E-mail: eeagrants@mrrfeu.hr 
 
Ured za financijske mehanizme (UFM)
Predstavnik zemalja donora.
Email: alert-fmo@efta.int

Molim Vas da sve prigovore prijavite Nacionalnoj fokalnoj točki (NFT) na mail eeagrants@mrrfeu.hr.

Vašu prijavu ćemo obraditi u povjerenju i povratno vam odgovoriti unutar 10 radnih dana.