EEGRANTS

Language
iNavis
iNavis
Projekt iNavis financiran je iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP). Provodio ga Grad Šibenik. 

Cilj projekta bila je: 
  • Uspostava hrvatskoga državnoga resursnog centra za energetiku, ekološka, morska i nautička istraživanja i poslovne inovacije u Šibeniku
  • Jačanje bilateralnih odnosa u području istraživanja, obrazovanja, tehnologijskog transfera i poslovne suradnje između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške u različitim područjima zelenih inovacija i održivog razvoja. 
Preduvjet za provedbu projekta iNavis bila je izrada studija izvodljivosti koja je trebala pokazati da je projekt institucionalno, tehnički i financijski  izvediv te da je ekonomski opravdam. Studija nije uspjela dokazati održivost planiranih rezultata jer je utvrđen značajan financijski rizik, koji bi predstavljalo problem Gradu Šibeniku u osiguravanu potrebne financijske potpore za održavanje projekta nakon završetka perioda financijske prihvatljivosti izdataka. Iako je projekt suspendiran, dodatnom potporom Donatora u iznosu od 100. 000 eura, omogućena je Gradu Šibeniku daljnja razrada projektne ideje.

Ukupna vrijednost: 2,290,000 EUR

Trajanje projekta: 7.2014.-4.2017.