EEGRANTS

Language
Interkulturna škola u Vukovaru
Interkulturna škola u Vukovaru
Projekt interkulturne škole u Vukovaru financiran je sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora. Provodilo ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. 

Cilj projekta: 
  • Izgradnja interkulturne škole u Vukovaru 
  • Društveni oporavak multietničkih zajednica nakon proživljenih sukoba i postizanje više razine razumijevanja, poštovanja i suradnje između manjinskih i većinske skupine.
Projekt doprinosi smanjenju nacionalnih nejednakosti te promicanju socijalne uključenosti.
Zahvaljujući imenovanoj radnoj skupini koja se sastoji od predstavnika relevantnih institucija, projektnih partnera, predstavnika nacionalnih manjina, razvijeni su interkulturni nastavni planovi i programi za predškolsku i osnovnu školu. Uz to, obnovljena je školska zgrada čime su ostvareni  preduvjeti za Integriranu školu u Vukovaru

Ukupna vrijednost: 2.204.608,00 EUR

Partneri na projektu: Nansen Dijalog Centar