EEGRANTS

Language
Održana  završna video konferencija na II. komponenti projekta jačanja kapaciteta pravosudnog sustava
Održana završna video konferencija na II. komponenti projekta jačanja kapaciteta pravosudnog sustava
U petak, 16. rujna 2016. godine održana je završna videokonferencija između predstavnika hrvatskih institucija (Ministarstva pravosuđa i dvaju općinskih sudova) i Europske komisije za učinkovitost pravosuđa Vijeća Europe (CEPEJ).
 
Završna videokonferencija održana je povodom završetka provedbe komponente II Projekta „Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti pravosudnog sustava kroz jačanje infrastrukture i bolje upravljanje“ koja se odnosi na unaprjeđenje načina na koji se predmeti rješavaju u pravosudnom sustavu primjenom ispitanih i provjerenih metodologija koje su razvijene u CEPEJ projektu Vijeća Europe. Sastanku je nazočila i predstavnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
 
Projekt je financiran sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2009-2014. Komponenta II odnosi se na suradnju sa CEPEJ-om sukladno potpisanom Partnerskom sporazumu i Dodatku i trajala je od rujna 2014. do lipnja 2016. godine. Projektne aktivnosti bile su usmjerene na unapređenje sustava upravljanja sudskim predmetima i kvalitete pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj primjenom CEPEJ alata. U okviru navedenog Projekta je kao sastavni dio komponente I i dalje u tijeku renoviranje zgrade pravosudnog kompleksa u Karlovcu. 

Sudionicima sastanka uvodno se obratio pomoćnik ministra pravosuđa i voditelj projekta Ivan Crnčec koji je ukratko izložio osnovne informacije o projektu i postignutim rezultatima.  Kao najvažnije aktivnosti koje su provedene pomoćnik Crnčec istaknuo je izradu Akcijskog plana, provedbu upitnika o zadovoljstvu korisnika i odvjetnika radom sudova te predstavljanje Priručnika za suce na tri regionalna seminara održana u Zagrebu, Splitu i Osijeku. Također, CEPEJ stručnjaci proveli su i nekoliko misija usmjerenih ka razvoju standarda i predlaganju unapređenja sustava okvirnih mjerila za rad sudaca kao alata za ocjenjivanja rada sudaca, jačanju uloge pravosudne inspekcije te uspostavi sustava  upravljanja vremenom na sudovima.

Svoja iskustva u provedbi projekta i postignute rezultate izložili su i predsjednik Općinskog suda u Karlovcu Tomislav Maras te predsjednik Općinskog suda u Varaždinu Alan Pretković.

Predsjednik suda Tomislav Maras predstavio je niz aktivnosti koje su provedene na Općinskom sudu u Karlovcu, a što između ostalog uključuje provedbu analize funkcioniranja samog suda temeljem čega se pristupilo izradi Akcijskog plana za poboljšanje donošenja presuda i Priručnika s preporukama o upravljanju vremenom za ostale općinske sudove. Cilj navedenih aktivnosti jest izmjena načina upravljanja sudovima kako bi se smanjio broj neriješenih sudskih predmeta na razini cijele države. 
  
Predsjednik suda Alan Pretković izložio je aktivnosti poduzete u okviru provedbe istraživanja o zadovoljstvu korisnika radom Općinskog suda u Varaždinu, na kojem je provedeno pilot istraživanje o zadovoljstvu korisnika i odvjetnika radom sudova. Ujedno je navedeni sud izvršio statističku obradu prikupljenih podataka i izradio Evaluaciju rada Općinskog suda u Varaždinu od strane odvjetnika te drugih korisnika sudova prema CEPEJ modelima upitnika za profesionalne i neprofesionalne korisnike.

Predstavnici CEPEJ-a zahvalili su na izlaganju o provedenim aktivnostima i postignutim rezultatima, te istaknuli da ovaj projekt smatraju jednim od svojih najuspješnijih dosad provedenih projekata. Zahvalili su predstavnicima Ministarstva pravosuđa i sudova na ukazanom interesu i pomoći u provedbi zajedničkih aktivnosti.