EEGRANTS

Language
Izrađena Studija „Korištenje potencijala geotermalne energije u Republici Hrvatskoj – terenski i studijski posjet“
Izrađena Studija „Korištenje potencijala geotermalne energije u Republici Hrvatskoj – terenski i studijski posjet“
Energetski institut Hrvoje Požar, promotor projekta „Korištenje potencijala geotermalne energije u Republici Hrvatskoj – terenski i studijski posjet“ financiranog u okviru Fonda za Bilateralnu suradnju Financijskih mehanizama Kraljevine Norveške i EGP-a izradio je Studiju „Korištenje potencijala geotermalne energije u Republici Hrvatskoj – terenski i studijski posjet“ koja uključuje i studiju izvodljivosti projekta daljinskog grijanja za Grad Karlovac. Bilateralna razmjena znanja i stručnosti između projektnih partnera putem izravnih kontakata tijekom terenskih i studijske posjete bili ključni element u izradi ove studije čiji rezultati analiziraju geotermalni potencijal u Hrvatskoj. Također je, unutar studije Grad Karlovac odabran kao lokacija s najvećim geotermalnim potencijalom, te su dane konkretne informacije za implementaciju jednog geotermalnog projekta. Izrađeni dokument pruža dobro razumijevanje trenutnog stanja geotermalne energije u Hrvatskoj te će biti osnova za mogući daljnji razvoj u Hrvatskoj.

 
Studiju možete preuzeti ovdje (eng. verzija)