EEGRANTS

Language
Objavljen godišnji izvještaj pod nazivom “Radimo zajedno za bolju Europu”
Objavljen godišnji izvještaj pod nazivom “Radimo zajedno za bolju Europu”
Objavljen je Godišnji izvještaj pod nazivom “Radimo zajedno za bolju Europu” u kojem su sadržane inspirativne i pozitivne priče zemalja korisnica finacijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma o uspješnu realiziranim projektima.
Kroz darovnice,zemlje donatori Island, Lihtenštajn i Norveška dodjelile su 1,8 milijardi eura kroz gotovo 150 programa u 16 zemalja. Više od 6 000 projekata dobilo je potporu, a neki od primjera dobre prakse objavljeni u ovom Izvješću.
Kroz realizirane projekte međuostalim, radilo se na poboljšanju zdrastvenih usluga, unaprijeđenju ekološki prihvatljivih tehnologija te istraživačkih studija.

PDF verzija Godišnjeg Izvješća (eng. verzija)