EEGRANTS

Language
Objavljen javni poziv za upis djece u program predškole interkulturne osnovne škole „Dunav“ za pedagošku godinu 2018./2019. na području grada Vukovara
Objavljen javni poziv za upis djece u program predškole interkulturne osnovne škole „Dunav“ za pedagošku godinu 2018./2019. na području grada Vukovara
Grad Vukovar objavio je Javni poziv za upis djece u Program predškole Interkulturne osnovne škole “Dunav” čija je izgradnja financirana kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2009-2014. Program predškole namijenjen je djeci predškolskog uzrasta, za djecu rođenu od 01.04.2012. do 31.03.2013. godine za pedagošku 2018./2019. na području grada Vukovara za minimalno 150 sati, a maksimalno 250 sati godišnje.

Detaljnije informacije o pozivu i obrasci potrebni na upis dostupni su na web stranicama:

www.interkulturna-skola.hr

www.vukovar.hr/e-%20usluge/ostalo/pozivi/12840-%20avni-poziv-za-upis-djece-u-%20program-predskole-%20interkulturne-osnovne-skole-%20dunav