EEGRANTS

Language
Objavljeno prvo digitalno godišnje Izvješće „Premošćivanje Europe”
Objavljeno prvo digitalno godišnje Izvješće „Premošćivanje Europe”
Ovo godišnje Izvješće daje pregled rada, postignuća i rezultata u zemljama korisnicama tijekom 2017.-2018.. Island, Lihtenštajn i Norveška podržali su 149 programa i više od 7 000 projekata u 16 zemalja s ukupnim iznosom od 1,8 milijardi eura u razdoblju 2009.-2014. a njihov glavni cilj je smanjenje društvenih i gospodarskih razlika u Europi te jačanje bilateralnih odnosa sa korisničkim zemljama. Projekti koji su podržani u okviru programa završeni su 2017. godine.

U Izvješću je pružena mogućnost boljeg upoznavanja sa prioritetnim sektorima: civilno društvo, zaštita okoliša, ljudski i društveni razvoj, energija i klimatske promjene, kulturna baština i umjetnost, istraživanje i obrazovanje, zelena industrija i inovacije, pravosuđe i unutarnji poslovi i dostojanstveni rad.

Digitalno godišnje izvješće ističe ključna postignuća u svim prioritetnim sektorima iz ovog razdoblja financiranja.
Ukoliko želite pročitati i sudjelovati u Prvom digitalnom godišnjem Izvješću kliknite ovdje.