EEGRANTS

Language
Odabrani projekti koji će doprinijeti zapošljavanju mladih
Odabrani projekti koji će doprinijeti zapošljavanju mladih
U svrhu promocije održivog i kvalitetnog zapošljavanja mladih u Europi, Island, Lihtenštajn i Norveška su 2017. godine omogućili korištenje 60 milijuna eura putem Fonda za zapošljavanje mladih u sklopu Financijskih mehanizama Europskog gospodarskog prostora i Norveške.
Na temelju više od 300 pristiglih projektnih ideja, odabrano je 27 projekata (s partnerima) iz 25 zemalja u Europi koji će se financirati u sklopu Fonda.
Cilj odabranih projekata:
  • Olakšati zaposlenje 25 000 mladih ljudi
  • Stvoriti 3500 radnih mjesta u nevladinim organizacijama, socijalnim poduzećima te na tržištu rada
  • Pomoći 1800 mladih ljudi pokrenuti vlastiti posao
 Kliknite ovdje da biste saznali više o projektima (PDF)

Odabrani projekti prvenstveno su usmjereni na mlade u dobnoj skupini od 25 do 29 godina koji su dugo nezaposleni, siromašni, nisko kvalificirani, iz nerazvijenih regija ili socijalno isključeni. Projekti će pomoći mladim ljudima da razviju vještine i pripremiti ih za tržište rada. To uključuje razvoj vještina kao što su sposobnost da se nose s izazovima, stjecanje osnovnih informatičkih vještina, strukovno obrazovanje, učenje na radnom mjestu, mentorstvo i poduka.
Kao rezultat financiranja, 14 300 mladih ljudi dodatno će se obrazovati i osposobiti, a 1750 mladih osoba će se upisati u strukovne škole ili programe mobilnosti.

Odabrani projekti uključuju partnere iz svih 15 zemalja korisnica Financijskih mehanizama EGP/Kraljevine Norveške te Irske, Italije i Španjolske - sve zemlje s visokom nezaposlenošću mladih. Također, na projektima će sudjelovati stručnjaci iz zemalja donatora Islanda i Norveške, dvije međunarodne organizacije te ostale članice EU (zemlje koje nisu korisnice navedenih financijskih mehanizama).
Za razliku od običnih programa pomoći EGP-a i Norveške, Fond za zapošljavanje mladih ima transnacionalni fokus. Glavna ideja Fonda je pomoći tijelima diljem Europe da udruže svoje napore kako bi pronašli nove načine rješavanja nezaposlenosti mladih.