EEGRANTS

Language
Otvoren javni poziv za upis djece u Program predškole Interkulturne osnovne škole „Dunav“ za pedagošku godinu 2018./2019. na području grada Vukovara
30. studenoga 2018. godine, na službenim stranicama Grada Vukovora, objavljen je Javni poziv za upis djece u Program predškole Interkulturne osnovne škole “Dunav” čija je izgradnja financirana kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2009. - 2014.

Program predškole namijenjen je djeci predškolskog uzrasta, za djecu rođenu od 01.04.2012. do 31.03.2013. godine za pedagošku 2018./2019. na području grada Vukovara za minimalno 150 sati, a maksimalno 250 sati godišnje.

Detaljnije informacije o pozivu i obrasci potrebni na upis dostupni su na web stranici:
http://www.vukovar.hr/e-usluge/ostalo/pozivi/13047-javni-poziv-za-upis-djece-u-program-predskole-interkulturne-osnovne-skole-dunav

Javni poziv otvoren je do 30.12.2018. godine.