EEGRANTS

Language
Provedba evaluacije programa HR04
U tijeku je postupak vrednovanja postignutih rezultata i ciljeva programa Financijskog mehanizma  Europskog gospodarskog prostora 2009.-2014. i Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2009.-2014. u Republici Hrvatskoj, kroz vrednovanje rezultata programa HR04 Jačanje kapaciteta pravosudnog sustava financiranog kroz Norveški financijski mehanizam 2009-2014.
Svrha evaluacije je ocijeniti da li je postignut cilj programa, te koje su dugoročni rezultati darovnice, s fokusom na rezultate i održivost rezultata. Ujedno, procijenit će uspješnost intervencije prema objektivno očekivanim rezultatima, te smjestiti darovnicu i njene doprinose u širi kontekst (sektorski i/ili nacionalni).
Rezultati evaluacije olakšat će odluke o budućem financiranju ovakvih programa, te će općenito služiti boljem razumijevanju darovnica EGP i Norveškog financijskog mehanizma u Republici Hrvatskoj i zemljama donatorima.