EEGRANTS

Language
Završila prva faza natječaja na EGP i Norveški fond za zapošljavanje mladih
Završila prva faza natječaja na EGP i Norveški fond za zapošljavanje mladih
Više od 300 projektnih ideja o tome kako privući mlade ljude na tržište rada pristiglo je za prijavu novom Fondu za dodjelu bespovratnih sredstava EEA i Norveške za zapošljavanje mladih. Fond u iznosu od 60,6 milijuna eura, koji su osnovali Island, kraljevina Lihtenštajn i Norveška financira projekte koji pomažu mladim ljudima u Europi da nađu posao i prenose mjere i znanje iz jedne zemlje u drugu.
Fond za zapošljavanje mladih podržava transnacionalne projektne inicijative i otvoren je za 15 država korisnica EEA i Norveške grantove, kao i Irsku, Italiju i Španjolsku - zemlje s visokom nezaposlenošću mladih. Svih ovih 18 zemlja zastupljeno je u projektnim skupinama koje su podnijele projektne prijedloge, među njima 25 irskih, 159 španjolskih i 214 talijanskih.
Prema pravilima fonda, samo osobe registrirane u zemlji korisnici projekta mogu biti vodeći partneri konzorcija projekta. Od 303 zahtjeva, 49 su ih predali grčki vodeći partneri, 47 vodećih rumunjskih partnera i 41 vodećih bugarskih partnera.
Očekuje se da će projekti započeti u proljeće 2018. godine.