55 prijava pristiglo na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstva iz programa Business Development and Innovation Croatia

News

55 prijava pristiglo na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstva iz programa Business Development and Innovation Croatia

Na natječaj u okviru programa Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost, koji je trajao do 17. prosinca 2020. godine, ukupno je pristiglo 55 projektnih prijava. 35 prijava odnosi se na područje Inovacije zelene industrije, 19 na područje Plavi rast, a  jedan na predefinirani projekt za jačanje kapaciteta.

Više informacija o rezultatima natječaja nalazi se ovdje.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu