Aktivnosti

Zajednički odbor za Bilateralne fondove do sada je odobrio ove predefinanirane aktivnosti:

Razmjena iskustva između Hrvatske i Norveške u potrazi i spašavanju u ruševinama

Nositelj projekta: Hrvatska gorska služba spašavanja

Trajanje: siječanj – prosinac 2022. godine

Vrijednost ugovora: 149.953,88 EUR

Cilj bilateralne aktivnosti je razmjena znanja i prakse u području zaštite i spašavanja ostvarivanjem suradnje, umrežavanja i razmjene znanja između projektnih partnera. Aktivnost će se provoditi kroz  pripremu „lakog“ modula za spašavanje iz ruševina nakon seizmičkog događaja (potresa), nabavu opreme za spašavanje te obuku HGSS-ovih K9 potražnih timova za potragu i spašavanje iz ruševina. Iskustvo norveškog partnera (NRH) u traganju s K9 potražnim timovima iz ruševina će ojačati će hrvatske stručne kapacitete kao i doprinijeti izradi SOP-a za LUSAR modul.

Unapređivanje norveških studija na Sveučilištu u Zagrebu

Nositelj projekta: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Trajanje: siječanj 2023. – kolovoz 2024. godine

Vrijednost ugovora: 98.670,00 EUR

Cilj bilateralne aktivnosti je razmjena znanja i iskustva na području unapređivanja norveških studija na Sveučilištu u Zagrebu kroz skup aktivnosti koje uključuju on line predavanja, organizaciju radionica i događaja na temu norveške literature, održavanje predavanja norveških lektora u Zagrebu, sudjelovanje hrvatskog predstavnika na ljetnom tečaju u Norveškoj, a sve u svrhu jačanja jezično-kulturnog znanja. Kroz cijelo vrijeme trajanja inicijative norveški profesor držati će predavanja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu što kontinuirano osnažuje kapacitete studenata fakulteta kao i pružanje dodatnog iskustva norveškom profesoru radom u inozemstvu čime se potiče jačanje suradnje između hrvatskih i norveških partnera.

Sudjelovanje na konferenciji na temu ravnopravnost spolova.

Nositelj projekta: Ministarstvo vanjskih poslova Republike Island

Trajanje: Konferencija je održana od 31. listopada do 1. studenoga 2019.

Glavni cilj konferencije je bio okupiti relevantne dionike koji djeluju u području ravnopravnost spolova iz država korisnica i zemalja donatorica kako bi se pronašli potencijalni partneri i potaknula bilateralna suradnja. Na konferenciji su predstavljeni uspješni alati i tehnike na području ravnopravnosti spolova te su predstavljeni primjeri dobre prakse Islanda, Portugala, Norveške i drugih  država korisnica.

Bilateralna aktivnost: Osjeti igru

Nositelj projekta: DeltaLab, Centar za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam,  Sveučilište u Rijeci

Trajanje: siječanj – svibanj 2021. godine

Vrijednost ugovora: 150.000 EUR

Cilj bilateralne aktivnosti je razmjena znanja i iskustva na području primjene inkluzivnog dizajna u kreiranju koncepta namijenjenih djeci. Planira se provedba on line stručnih radionica, na kojima će sudjelovati arhitekti, dizajneri i studenti usmjereni na razvoj inkluzivnog dizajna u Hrvatskoj. Rezultat radionica će biti razvoj triju instalacija: dječja pokretna senzorička instalacija, koja će biti  smještena unutar Dječje kuće kompleksa Rikard Benčić, pokretna višenamjenska instalacija s elementima igre za djecu, koja će se ujedno moći koristiti  za razne događaje na otvorenom te time biti dostupna širokoj javnosti te dječja senzorička instalacija koja će biti smještena u prostor zgrade Export drvo. Aktivnost se provodi u okviru sklopu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture.

Bilateralna aktivnost: Vatrogasci u podizanju pripravnosti  i svijesti u području prometne sigurnosti

Nositelj aktivnosti: Hrvatska vatrogasna zajednica

Trajanje: siječanj – prosinac 2021. godine

Vrijednost ugovora: 100.000 EUR

Cilj bilateralne aktivnost je doprinijeti podizanju pripravnosti i svijesti u području prometne sigurnosti u RH kroz obrazovanje vatrogasaca. Aktivnost će se provoditi kroz radionice i zajedničke vježbe.

Iskustvo norveškog partnera pomoći će unaprjeđenju rada hrvatskih vatrogasaca, skraćivanju vremena intervencija te time doprinijeti poboljšanju sigurnosti na cestama. Također, pripremiti će se edukativni materijali i promotivni video.

Objavljen Poziv „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u Zelenoj tranziciji“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u funkciji Nacionalne fokalne točke za Financijske mehanizme Kraljevine Norveške financijski Europskog gospodarskog prostora, je dana 14. listopada 2022. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u Zelenoj tranziciji“ („Strengthening bilateral cooperation with Norway in Green transition“). Poziv ukupne vrijednosti 500.000,00 eura financiranih sredstvima Fonda za bilateralnu suradnju potiče bilateralne inicijative u području Zelene tranzicije javnih tijela i institucija te nevladinih organizacija s područja Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške.

Rok za dostavu projektnih prijava je 28. studenoga 2022 do 16 sati.

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu