O bilateralnoj suradnji

U sklopu EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine djeluje i zaseban Bilateralni fond. Republika Hrvatska na raspolaganju ima 2,06 milijuna eura. Bilateralni fond namijenjen je financiranju projektnih aktivnosti koje jačaju bilateralne odnose zemlje korisnice sa zemljama donatorima Norveškom, Islandom i Lihtenštajnom. Jedan od uvjeta financiranja je i partnerstvo na razini zemlje korisnice i partnera koji dolazi iz jedne od tri zemlje donatora.

Na taj način potiče se širenje suradnje hrvatskih institucija i tvrtki s kolegama iz Norveške, Islanda i Lihtenštajna. U sklopu Bilateralnog fonda financiraju se projektne aktivnosti namijenjene povezivanju, razmjeni i dijeljenju iskustava, znanja, tehnologije i dobre prakse između subjekata zemalja korisnica i zemalja donatora kao i međunarodnih organizacija u prostoru primjene programa.

Zajednički odbor za bilateralne fondove konsenzusom donosi odluku o aktivnostima koje će se financirati u okviru Fonda, a sastoji se od pet članova, a  to su predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU – Nacionalna fokalna točka (predsjeda sastancima Odbora) i Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske te predstavnici zemalja donatorica (Veleposlanstvo Kraljevine Norveške u Republici Hrvatskoj, Veleposlanstvo Islanda u Berlinu, Misija Lihtenštajna pri Europskoj uniji u Bruxelles). U Odboru sudjeluje i predstavnik Ureda za financijske mehanizme, kao promatrač, bez prava glasa.

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu