Bineko d.o.o. objavio je dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije”

Bineko d.o.o. objavio je dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije”

Nositelj projekta “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije društva Bineko d.o.o.”, Bineko d.o.o. objavio je na svojoj mrežnoj stranici dokumentaciju o nabavi Postavljanje sustava za proizvodnju električne energije iz sunca.

Rok za dostavu ponuda je 15. rujna 2023. do 15:00 sati, a dokumentacija je dostupna putem poveznice.

 

 

 

 Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu