Donesena Odluka o financiranju u okviru Poziva „Izrada baze podataka duboke geotermalne energije“

Donesena Odluka o financiranju u okviru Poziva „Izrada baze podataka duboke geotermalne energije“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“ nakon provedenog postupka provjere i odabira projekata u okviru Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada baze podataka duboke geotermalne energije“, ukupne vrijednosti 200.000,00 EUR, 22. rujna 2022. donijelo je Odluku o financiranju. Slijedom Odluke o financiranju s odabranim prijaviteljem bit će sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Odluku o financiranju možete preuzeti na sljedećoj poveznici.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu