Donesena Odluka o financiranju u okviru Poziva „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije“

Donesena Odluka o financiranju u okviru Poziva „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“ nakon provedenog postupka provjere i odabira projekata u okviru Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije“, ukupne vrijednosti 3.000.000,00 EUR, 13. travnja 2022. donijelo je Odluku o financiranju. Slijedom Odluke o financiranju s odabranim prijaviteljima bit će sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.

Odluku o financiranju možete preuzeti na sljedećoj poveznici.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu