Donesena Odluka o financiranju u okviru Poziva „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja.“

Donesena Odluka o financiranju u okviru Poziva „Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja.“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU u funkciji upravitelja Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“, nakon provedenog postupka dodjele u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja“, financiranog sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP), 22. ožujka 2022. godine donijelo je Odluku o financiranju projekata ukupne vrijednosti 9.126.421,58 HRK.

Ovom Odlukom poduprijet će se provedba osam (8) projekata koji će pružiti podršku učiteljima i drugim odgojno-obrazovnim radnicima u Republici Hrvatskoj zaposlenima u sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, u svrhu dugoročnog razvoja njihovih vještina u podučavanju kompetencija koje odgovaraju potrebama tržišta rada. Aktivnosti su usmjerene na unaprjeđenje vještina i metoda podučavanja te razvoj osnovnoškolskih programa i kurikuluma u prioritetnim tematskim područjima Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“: STEM, informacijske i komunikacijske tehnologije u odgoju i obrazovanju, poduzetništvo u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje te aktivno građanstvo.

Odluku o financiranju možete pronaći OVDJE.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu