Donesene Odluke o financiranju u okviru Poziva „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“, Komponenta B: „Uspostava regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“

Donesene Odluke o financiranju u okviru Poziva „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“, Komponenta B: „Uspostava regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u funkciji upravitelja Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“, nakon provedenog postupka dodjele u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“ Komponenta B: „Uspostava regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“, financiranog sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP), 1. i 27. lipnja. 2022. godine donijelo je dvije Odluke o financiranju projekata ukupne vrijednosti 79.386.809,85 HRK.

Ovim Odlukama poduprijet će se provedba četiri projekta koji će pružiti podršku jačanju kapaciteta institucija osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u STEM podučavanju uspostavom Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području.  Riječ je o neformalnom obliku suradnje između osnovnih škola, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih zainteresiranih dionika koji će uspostaviti vlastite prostore u okviru škola te provoditi specijalizirane aktivnosti za učenike na lokalnoj ili regionalnoj razini. Takvi centri će prije svega imati ulogu promocije novog pristupa znanosti, tehnologiji i poduzetništvu na moderan i inovativan način. Poseban naglasak rada takvih centara bit će na darovitim učenicima, na pravovremenom utvrđivanju njihovog talenta te na ciljanom i prilagođenom radu s njima, kako bi na svim razinama obrazovanja mogli ispuniti svoj potencijal i u konačnici postići izvrsnost.

Odluke o financiranju možete pronaći OVDJE.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu