EGP financijski mehanizam 2014. – 2021. u RH

Ukupan iznos  za period od 1. svibnja 2014. do 30. travnja 2021. godine za Republiku Hrvatsku iznosi 64,21 milijuna eura. Od navedenog iznosa, tri države darovateljice ukupno su osigurale 56,8 milijuna eura, dok je iz Državnog proračuna RH osigurano 7,4 milijuna eura. 

Navedena sredstva rasporedit će se na sljedeća programska područja:

  • Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva,
  • Energija i klimatske promjene,
  • Civilno društvo.

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu