Energo – Tehna d.o.o. objavila dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije” Programa “Energija i klimatske promjene”

Energo – Tehna d.o.o. objavila dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije” Programa “Energija i klimatske promjene”

Nositelj projekta “Fotonaponska elektrana za vlastitu potrošnju SE ENERGO TEHNA” Energo – Tehna d.o.o. objavio je na svojoj mrežnoj stranici dokumentaciju o nabavi radova izgradnje fotonaponske elektrane. Rok za dostavu ponuda je 20. rujna 2022. do 10 sati.  Dokumentacija je dostupna putem poveznice.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu