Financijski mehanizmi 2009. – 2014. u Republici Hrvatskoj

Nakon ulaska u Europsku uniju Republika Hrvatska dobila je mogućnost korištenja sredstava iz EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma za financijsku perspektivu od 2009. do 2014. godine.

U okviru EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. darovnica je iznosila 4,6 milijuna eura i njome se financiralo više projekata iz sljedećih programskih područja:

Program potpore civilnom društvu

Cilj programa je jačanje razvoja civilnog društva i unapređivanje doprinosa socijalnoj pravdi, demokraciji i održivom razvoju.

Program operator: Ured za financijske mehanizme (UFM)

Upravljanje sredstvima: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Program EGP financijskog mehanizma

Cilj programa je jačanje društvene i gospodarske povezanosti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Program operator: MRRFEU (Nacionalna fokalna točka)

U okviru Norveškog financijskog mehanizma u razdoblju od 2009. do 2014. darovnica u iznosu od 4,2 milijuna eura raspoređena je na slijedeća programska područja:

Humani rad i tripartitni dijalog

Cilj programa je promicanje humanog rada i poboljšanje tripartitne suradnje između organizacija poslodavaca, sindikata i tijela javne vlasti u svrhu potpore ujednačenog i održivog gospodarskog i socijalnog razvoja.

Program operator: Innovation Norway

Promotor projekta: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Program potpore civilnom društvu

Cilj programa je jačanje razvoja civilnog društva i unapređivanje doprinosa socijalnoj pravdi, demokraciji i održivom razvoju.

Program operator: Ured za financijske mehanizme

Upravljanje sredstvima: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Program Norveškog financijskog mehanizma

Cilj programa je pravedniji i učinkovitiji pravosudni sustav.

Program operator: MRRFEU

Programsko područje: Izgradnja kapaciteta i suradnja u pravosuđu

Promotor projekta: Ministarstvo pravosuđa

Bilateralna suradnja

U sklopu EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma dio sredstava bio je namijenjen Bilateralnom fondu s alokacijom od 515.625,00 eura.

U sklopu Bilateralnog fonda financirane su projektne aktivnosti namijenjene povezivanju, razmjeni i dijeljenju iskustava, znanja, tehnologije i dobre prakse između institucija u Republici Hrvatskoj  i zemalja darovateljica kao i međunarodnih organizacija u prostoru primjene programa.

Bilateralnom suradnjom uspješno je završeno 12 aktivnosti:

 • Razvoj bilateralnih odnosa sa Islandom iz područja iskorištavanja geotermalne energije (korisnik: Energetski Institut Hrvoje Požar)
 • Razvoj bilateralne suradnje u području probacije (korisnik: Ministarstvo pravosuđa)
 • Razvoj suradnje u području ribarstva, marikulture i pomorske industrije (korisnik: Grad Šibenik)
 • Razvoj i razmjena iskustva u gospodarskoj diplomaciji (korisnik: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova)
 • Izrada studije izvodljivosti za definiranje područja bilateralne poslovne suradnje (korisnik: Innovation Norway s partnerom Hrvatska gospodarska komora)
 • Kolektivno pregovaranje i razvoj socijalnog dijaloga (korisnik: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava)
 • Razmjena ICT znanja (korisnik: CARnet)
 • Pripremne aktivnosti za formiranje Centra za razvoj medija (korisnik: Hrvatsko novinarsko društvo)
 • Stvaranje preduvjeta za uspostavu nacionalno-slijedivih mjeriteljskih standarda (korisnik: Hrvatski mjeriteljski institut)
 • Edukacija instalatera o ugradnji peći na biomasu (korisnik: Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije)
 • Razvoj gospodarske suradnje mladih poduzetnika Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške (korisnik: Grad Kutina)
 • Bilateralna suradnja na području razvoja marikulture (korisnik: Razvojna agencija Šibensko-kninske županije)

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu