Financijski mehanizmi

Svaka država korisnica na temelju vlastitih prioriteta i potreba u dogovoru s državama darovateljicama odabire prihvatljive programe kojima se želi doprinijeti postignuću općih ciljeva EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma, odnosno smanjenju gospodarskih i socijalnih razlika u Europskom gospodarskom prostoru te jačanju bilateralnih odnosa.

Za financijsku perspektivnu 2014. – 2021. državama korisnicima ukupno je na raspolaganju 2,8 milijardi eura 

Od spomenutog iznosa udio Financijskog mehanizma EGP  se financira sredstvima Islanda, Kneževine Lihtenštajn i Kraljevine Norveške iznosi 1,5 milijardi eura.

Udio Norveškog financijskog mehanizma, koji se financira samo sredstvima Kraljevine Norveške, iznosi 1,3 milijardi eura.