Financijski mehanizmi

Svaka država korisnica na temelju vlastitih prioriteta i potreba u dogovoru s državama darovateljicama odabire prihvatljive programe kojima se želi doprinijeti postignuću općih ciljeva EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma, odnosno smanjenju gospodarskih i socijalnih razlika u Europskom gospodarskom prostoru te jačanju bilateralnih odnosa.

Za financijsku perspektivnu 2014. – 2021. državama korisnicima ukupno je na raspolaganju 2,8 milijardi eura 

Od spomenutog iznosa udio Financijskog mehanizma EGP  se financira sredstvima Islanda, Kneževine Lihtenštajn i Kraljevine Norveške iznosi 1,5 milijardi eura.

Udio Norveškog financijskog mehanizma, koji se financira samo sredstvima Kraljevine Norveške, iznosi 1,3 milijardi eura.

Od spomenutog iznosa udio Financijskog mehanizma EGP  se financira sredstvima Islanda, Kneževine Lihtenštajn i Kraljevine Norveške iznosi 1,5 milijardi eura.

Udio Norveškog financijskog mehanizma, koji se financira samo sredstvima Kraljevine Norveške, iznosi 1,3 milijardi eura.

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu