Nacionalne strukture upravljanja i kontrole

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja EGP financijskog mehanizma te Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine (NN 58/2018), određena su sljedeća tijela i njihove odgovornosti:

Nacionalna fokalna točka (NFT) je nacionalno tijelo odgovorno za sveukupnu provedbu financijskih mehanizama za razdoblje od 2014. do 2021. te za provedbu, nadzor, provjeru i evaluaciju pojedinih programa i projekata u okviru Financijskih mehanizama.  U Republici Hrvatskoj ulogu Nacionalne fokalne točke ima Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Uprava za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU.

Tijelo za ovjeravanje je nacionalno tijelo koje djeluje kao riznica za traženje i prihvat sredstava država darovateljica. U Republici Hrvatskoj tijelo za ovjeravanje je Ministarstvo financija, Državna riznica, Sektor za poslove Nacionalnog fonda.

Tijelo za reviziju je neovisno tijelo, odgovorno za provjeru učinkovitosti funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole na razini države korisnice. Ulogu tijela za reviziju u Republici Hrvatskoj obavlja Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA).

Tijelo odgovorno za pripremu i podnošenje izvješća o nepravilnostima je nacionalno javno tijelo nadležno za pripremu i podnošenje izvješća o nepravilnostima. U Republici Hrvatskoj ulogu tijela odgovornog za pripremu i podnošenje izvješća o nepravilnostima obavlja Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u sklopu Ministarstva financija.

Upravitelj programa je tijelo odgovorno za pripremu i provedbu pojedinih programa.

Korisnička tijela odgovorna su za provedbu projekta u okviru financijskih mehanizama.

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu