O financijskim mehanizmima

EGP financijski mehanizam i Norveški financijski mehanizam pridonose smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi te istovremeno jačaju bilateralnu suradnju između država darovateljica (Island, Lihtenštajn i Norveška) i država korisnica.

Za razdoblje od 2014. do 2021. godine države darovateljice odvojile su ukupno 2,8 milijardi eura za 15 europskih zemalja: 1,5 milijardi eura u okviru EGP financijskog mehanizma i 1,3 milijardi eura u okviru Norveškog financijskog mehanizma. U spomenutoj perspektivi Republika Hrvatska će primiti 103,4 milijuna eura.

Više o financijskim mehanizmima

Temelj za uspostavu dvaju financijskih mehanizama je Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru iz 1994. godine koji je Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj omogućio sudjelovanje na zajedničkom europskom tržištu. Sporazumom je utvrđen zajednički cilj smanjenje društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi te jačanje suradnje među europskim zemljama. Do sada su financijski doprinosi usmjeravani kroz Financijski mehanizam (1994. – 1998.) i Financijski instrument (1999. – 2003.) te EGP financijski mehanizam i Norveški financijski mehanizam (2004. – 2009. i 2009.-2014.).

Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila mogućnost pristupanja Europskom gospodarskom prostoru (EGP). Pregovori oko pristupanja završeni su u travnju 2014. godine potpisivanjem Sporazuma o sudjelovanju u EGP-u čime je Republici Hrvatskoj omogućeno korištenje sredstava iz EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma 2009. – 2014. u iznosu od 9,6 milijuna eura.

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu