Grad Velika Gorica objavio dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije”

Grad Velika Gorica objavio dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije”

Nositelj projekta “Velika Gorica Solarni Grad-ODBROJAVANJE”, Grad Velika Gorica objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) dokumentaciju o nabavi Izgradnje fotonaponskih elektrana na zgradama javne namjene.

Rok za dostavu ponuda je 10. svibnja 2023. do 10:00 sati, a dokumentacija je dostupna putem poveznice.

 

 

 Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu