Grad Zagreb objavio dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije” Programa “Energija i klimatske promjene”

Grad Zagreb objavio dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije” Programa “Energija i klimatske promjene”

Nositelj projekta “Solarizacija ustanova Grada Zagreba” SOLIZAG, Grad Zagreb objavio je na svojoj mrežnoj stranici dokumentaciju o nabavi naziva “Izgradnja fotonaponskih sustava na krovovima zgrada Grada Zagreba i  Zagrebačkog holdinga d.o.o.”.

Rok za dostavu ponuda je 27. prosinca 2022. godine do 10:30 sati.  Dokumentacija je dostupna putem poveznice na stranicama Grada Zagreba, kao i na portalu EOJN.

 

 Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu