Grad Zaprešić objavio dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije” Programa “Energija i klimatske promjene”

Grad Zaprešić objavio dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije” Programa “Energija i klimatske promjene”

Projektni partner na projektu “Dobra energija- solarna energija za energetsku tranziciju” Grad Zaprešić objavio je na svojoj mrežnoj stranici dokumentaciju o nabavi i instalaciji fotonaponskih elektrana na javnim objektima.

Rok za dostavu ponuda je 28. studenoga 2022. godine do 13:00 sati.  Dokumentacija je dostupna putem poveznice na stranicama Grada Zaprešića, kao i na portalu EOJN.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu