Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije

Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije

Izvor financiranja: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.

Program: Energija i klimatske promjene

Status:  Otvoren od 29. studenoga 2021. do 28. siječnja 2022. (do 12.00 sati po srednjoeuropskom vremenu).

Tip natječaja:  Otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ukupna vrijednost Poziva:  4.956.000,00 EUR

Iznos potpore po projektu:  200.000,00 – 1.300.000,00 EUR

Stopa sufinanciranja projekata: do 85%

Trajanje projekata: 12 – 24 mjeseca

Prihvatljivi prijavitelji: svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija, osnovan kao pravna osoba u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivi partneri:  svaki pravni subjekt, javni ili privatni, komercijalna ili nekomercijalna organizacija te nevladina organizacija, osnovan kao pravna osoba u državama donatorima (Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu) ili u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivo područje: odabrani projekti provodit će se na kontinentalnom području Republike Hrvatske, odnosno Panonskoj i Sjevernoj Hrvatskoj prema važećoj NUTS 2 klasifikaciji. Dodatno, aktivnosti bilateralne suradnje mogu biti implementirane na teritoriju države donatora.

Sažetak

Republika Hrvatska ima vrlo pogodne uvjete za korištenje obnovljivih izvora energije zbog svog zemljopisnog i geološkog položaja te klime. Geotermalni potencijal Republike Hrvatske je indiciran s više od 25 prirodnih termalnih izvora i dokazan s više od 4.000 dubokih bušotina izbušenih tijekom istraživanja nafte i plina u drugoj polovici 20. stoljeća.

S obzirom na geološka svojstva i geotermalni potencijal, Hrvatska se općenito može podijeliti na dva područja: Panonski bazen i Dinaride. Većina geotermalnih resursa u Hrvatskoj ima temperaturu u rasponu između 50 i 120 °C, što omogućuje korištenje geotermalne energije u toplinarske svrhe (grijanje). Transport toplinske energije na veće udaljenosti je skup i trenutno nije ekonomski opravdan, što znači da je upotreba geotermalne energije isplativa samo u relativnoj blizini pronađenih resursa.

Poziv podržava projektne prijedloge u sklopu kojih se planira razvoj pilot investicija s ciljem povećanja kapaciteta za proizvodnju i korištenje toplinske energije dobivene iz geotermalne energije, a koji mogu uključivati aktivnosti:

 • izgradnje ili revitalizacije proizvodnih i utisnih bušotina u područjima s važećom dozvolom za istraživanje i/ili pridobivanje geotermalnih voda;
 • obnove i/ili proširenja toplinskog sustava na geotermalnu energiju;
 • izgradnje infrastrukturnih priključaka za integraciju geotermalne topline u postojeći sustav grijanja;
 • tehnološke i infrastrukturne promjene postojećih sustava grijanja u svrhu integriranja izvora geotermalne energije.

Ovim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga financiraju se projekti koji se odnose se na programsko fokusno područje „Obnovljivi izvori energije“. Također se očekuje da će projekti pridonijeti smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe.

ODLUKA O FINANCIRANJU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“ nakon provedenog postupka provjere i odabira projekata u okviru Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije“, ukupne vrijednosti 4.956.000,00 EUR, 20. travnja 2022. donijelo je Odluku o financiranju. Slijedom Odluke o financiranju s odabranim prijaviteljima bit će sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.

Odluku o financiranju možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Važne obavijesti

 • Projektni prijedlozi (prijavni obrasci i popratna dokumentacija) popunjavat će se i slati elektronski putem sustava za prijavu projektnih prijedloga. Pristup sustavu bit će omogućen putem poveznice koja će biti dostupna na web stranici Programa od 10. siječnja 2022. godine. U međuvremenu, prijavitelji mogu koristiti izvanmrežni (offline) prijavni obrazac i ostalu dokumentaciju za pripremu svojih projektnih prijedloga.
 • Sve upite vezane uz Poziv potrebno je uputiti na e-mail adresu energija@mrrfeu.hr, s referencom na Poziv. Svi odgovori bit će objavljeni na mrežnoj stranici Programa najkasnije sedam (7) kalendarskih dana prije krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

OTVOREN ELEKTRONSKI SUSTAV ZA PRIJAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Elektronski sustav za prijavu projektnih prijedloga otvoren je od 10. siječnja do 28. siječnja 2022. godine do 12.00 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Zainteresirani prijavitelji sustavu mogu pristupiti putem poveznice: https://ekp.mrrfeu.hr/.

 

OBAVIJEST O ZATVARANJU ELEKTRONSKOG SUSTAVA ZA PRIJAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Elektronski sustav za prijavu projektnih prijedloga u sklopu Poziva „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije“ zatvoren je za nove prijave 28. siječnja 2022. u 12.00 po srednjoeuropskom vremenu.

PITANJA I ODGOVORI

Dokumenti i obrasci

Poziv na dostavu projektnih prijedloga (pdf.)

Prijavni obrazac (offline)

Obrasci:

 1. Izjava prijavitelja/projektnog partnera (Obrazac 1)
 2. Komunikacijski plan (Obrazac 2)
 3. Izjava o partnerstvu (Obrazac 3)
 4. Izjava o primljenim potporama male vrijednosti (Obrazac 4)
 5. Izjava o kategoriji poduzeća (Obrazac 5)
 6. Izjava o pravnom statusu nekretnine/ nekretnina koje su vezane za projektne infrastrukturne aktivnosti(Obrazac 6)

Informacije za prijavitelje projekata (pdf.)

 1. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (za proračunske i neproračunske korisnike)
 2. Nacrt Partnerskog sporazuma
 3. Obrazac za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti
 4. Obrazac za ocjenu kvalitete
 5. Program dodjele državnih potpora za provedbu Programa „Energija i klimatske promjene“
 6. Program dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) za provedbu Programa „Energija i klimatske promjene“


Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu