Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije

Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije

Izvor financiranja: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.

Program: Energija i klimatske promjene

Status:  Otvoren od 14. rujna 2021. do 15. prosinca 2021. (do 12.00 sati po srednjoeuropskom vremenu).

Tip natječaja:  Otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ukupna vrijednost Poziva:  3.000.000,00 EUR

Iznos potpore po projektu:  200.000,00 – 1.300.000,00 EUR

Stopa sufinanciranja projekata: do 85%

Trajanje projekata: 12 – 24 mjeseca

Prihvatljivi prijavitelji: svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi partneri:  svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u državama donatorima (Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu) ili u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivo područje: područje provedbe aktivnosti koje pokriva tehnička dokumentacija razvijena u sklopu projekta ograničena je na kontinentalno područje Hrvatske (Panonski bazen i njegovo rubno područje). Aktivnosti bilateralne suradnje mogu biti implementirane na teritoriju države donatora.

Sažetak

Republika Hrvatska ima vrlo pogodne uvjete za korištenje obnovljivih izvora energije zbog svog zemljopisnog i geološkog položaja te klime. Geotermalni potencijal Republike Hrvatske je indiciran s više od 25 prirodnih termalnih izvora i dokazan s više od 4.000 dubokih bušotina izbušenih tijekom istraživanja nafte i plina u drugoj polovici 20. stoljeća.

S obzirom na geološka svojstva i geotermalni potencijal, Hrvatska se općenito može podijeliti na dva područja: Panonski bazen i Dinaridi. Većina geotermalnih resursa u Hrvatskoj ima temperaturu u rasponu između 50 i 120 °C, što omogućuje korištenje geotermalne energije u toplinarske svrhe (grijanje). Transport toplinske energije na veće udaljenosti je skup i trenutno nije ekonomski opravdan, što znači da je upotreba geotermalne energije isplativa samo u relativnoj blizini pronađenih resursa. Poziv podržava projektne prijave u sklopu kojih se planira razviti tehnička dokumentacija za korištenje geotermalne energije.

Ovim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga financiraju se projekti koji se odnose se na programsko fokusno područje „Obnovljivi izvori energije“. Također se očekuje da će projekti pridonijeti smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe.

ODLUKA O FINANCIRANJU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“ nakon provedenog postupka provjere i odabira projekata u okviru Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije“, ukupne vrijednosti 3.000.000,00 EUR, 13. travnja 2022. donijelo je Odluku o financiranju. Slijedom Odluke o financiranju s odabranim prijaviteljima bit će sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.

Odluku o financiranju možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

VAŽNE OBAVIJESTI

 • Projektni prijedlozi (prijavni obrasci i popratna dokumentacija) popunjavat će se i slati elektronski putem sustava za prijavu projektnih prijedloga. Pristup sustavu bit će omogućen putem poveznice koja će biti dostupna na web stranici Programa od 29. studenoga 2021. godine. U međuvremenu, prijavitelji mogu koristiti izvanmrežni (offline) prijavni obrazac i ostalu dokumentaciju za pripremu svojih projektnih prijedloga.
 • Sve upite vezane uz Poziv potrebno je uputiti na e-mail adresu energija@mrrfeu.hr, s referencom na Poziv. Svi odgovori bit će objavljeni na mrežnoj stranici Programa najkasnije 7 kalendarskih dana prije krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

ODGODA OTVARANJA ELEKTRONSKOG SUSTAVA ZA PRIJAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Otvaranje elektronskog sustava za prijavu projektnih prijedloga najavljeno za 2. studenoga 2021. godine odgođeno je iz tehničkih razloga.

U međuvremenu prijavitelji mogu koristiti izvanmrežni prijavni obrazac dostupan u sklopu dokumentacije Poziva za pripremu svojih projektnih prijedloga koji će biti podneseni kroz mrežnu prijavu.

Informacija o datumu otvaranja sustava za prijavu projektnih prijedloga bit će dostupa na mrežnoj stranici Programa u sklopu Prve Izmjene dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga u nadolazećim danima.

OBAVIJEST O PRVOJ IZMJENI DOKUMENTACIJE POZIVA

Upravitelj programa „Energija i klimatske promjene“ objavljuje Prvu izmjenu dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije“ objavljenog 14. rujna 2021. godine.

Izmjenom Poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:

 • POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
 • OBRAZAC 1) IZJAVA PRIJAVITELJA/PROJEKTNOG PARTNERA
 • OBRAZAC 6) IZJAVA O PRAVNOM STATUSU NEKRETNINE/NEKRETNINA KOJE SU VEZANE ZA PROJEKTNE INFRASTRUKTURNE AKTIVNOSTI

Ova izmjena stupa na snagu danom objave na službenim stranicama Programa „Energija i klimatske promjene“ te se prethodne verzije izmijenjenih dokumenata smatraju nevažećima.

1.Izmjena poziva_dokumentacija.zip

OTVOREN ELEKTRONSKI SUSTAV ZA PRIJAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Elektronski sustav za prijavu projektnih prijedloga otvoren je od 29. studenoga do 15. prosinca 2021. godine do 12.00 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Zainteresirani prijavitelji sustavu mogu pristupiti putem poveznice https://ekp.mrrfeu.hr/.

OBAVIJEST O ZATVARANJU ELEKTRONSKOG SUSTAVA ZA PRIJAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Elektronski sustav za prijavu projektnih prijedloga u sklopu Poziva „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije“ zatvoren je za nove prijave 15. prosinca 2021. u 12.00 po srednjoeuropskom vremenu.

Pitanja i odgovori

Dokumenti i obrasci

Poziv na dostavu projektnih prijedloga (pdf)

Prijavni obrazac (izvanmrežni)

Obrasci:

 1. Izjava prijavitelja/projektnog partnera (Obrazac 1)
 2. Komunikacijski plan (Obrazac 2)
 3. Izjava o partnerstvu (Obrazac 3)
 4. Izjava o primljenim potporama male vrijednosti (Obrazac 4)
 5. Izjava o kategoriji poduzeća (Obrazac 5)
 6. Izjava o pravnom statusu nekretnine/nekretnina koje su vezane za projektne infrastrukturne aktivnosti (Obrazac 6)

Informacije za prijavitelje projekata (pdf)

 1. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 2. Nacrt Partnerskog sporazuma
 3. Obrazac za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti
 4. Obrazac za ocjenu kvalitete
 5. Program dodjele državnih potpora za provedbu Programa „Energija i klimatske promjene“
 6. Program dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) za provedbu Programa „Energija i klimatske promjene“.


Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu