Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području – ZATVOREN ZA PRIJAVE!

Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području – ZATVOREN ZA PRIJAVE!

Izvor financiranja: Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.

Program: Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva

Status:  Zatvoren

  • Komponenta A – od 29. travnja 2021. do 28. srpnja 2021. – ZATVORENO ZA PRIJAVE!
  • Komponenta B – od 29. travnja 2021. do 27. kolovoza 2021. – ZATVORENO ZA PRIJAVE!

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ukupna vrijednost Poziva: 22.270.362,00 EUR

Iznos potpore po projektu: u okviru Komponente A: 200.000,00 – 1.000.000,00 EUR; u okviru Komponente B: 1.000.000,00 – 3.000.000,00 EUR

Trajanje projekata: 12 – 21 mjeseci

Prihvatljivi prijavitelji: osnovne škole osnovane u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, pravne osobe koje su osnivači ili vlasnici osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi partneri: bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Islandu, Kneževini Lihtenštajnu, Kraljevini Norveškoj ili Republici Hrvatskoj.

Sažetak

U okviru ovog Poziva financirat će se projekti koji doprinose jačanju kapaciteta institucija osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u STEM podučavanju s konačnim ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika te poboljšanja STEM vještina učenika.

Uz aktivnosti u području STEM-a, prijavitelj može sinergijski provoditi aktivnosti u sljedećim tematskim područjima: upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u odgoju i obrazovanju, poduzetništvo u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje i aktivno građanstvo.

Poziv se provodi kroz dvije komponente:

  1. Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom – ZATVORENO ZA PRIJAVE!
  2. Uspostava Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području

Poseban naglasak Poziva je na financiranju manje razvijenih regija u Republici Hrvatskoj i  poticanju aktivnog uključivanja učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama – projektni prijedlozi koji uključuju navedeno ostvarit će dodatne bodove u procjeni kvalitete.

Sve upite vezane uz Poziv potrebno je uputiti na e-mail adresu: ldpr@mrrfeu.hr, s referencom na Poziv. Svi odgovori bit će objavljeni na mrežnoj stranici Programa –  najkasnije 7 kalendarskih dana prije krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Održat će se i online informativne radionice vezane uz ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga.

VAŽNA OBAVIJEST!

Ukoliko projektni prijedlog ne može biti dostavljen zbog veličine priložene dokumentacije isti će se smatrati uredno dostavljenim i ukoliko Upravitelju programa, putem e-pošte: ldpr@mrrfeu.hr, bude dostavljena poveznica za preuzimanje prijavnog obrasca i pripadajućih priloga.

U takvoj poruci elektroničke pošte, Prijavitelj će, uz dostavu poveznice, popisati cjelokupnu dokumentaciju od koje se sastoji projektni prijedlog.

Samo osoba ovlaštena za zastupanje prijavitelja projekta može dostaviti projektni prijedlog.

Upravitelj programa potvrđuje primitak projektnog prijedloga odgovorom na zaprimljenu poruku elektroničke pošte.

Obavijest o ispravku Obrasca broj 2. Izjava Prijavitelja/Partnera

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravitelja programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva dana 6. srpnja 2021. godine objavljuje tehničke ispravke Obrasca broj 2. Izjava Prijavitelja/Partnera koje se odnose na mjesto potpisa osobe ovlaštene za zastupanje. Ispravljena verzija dostupna je na sljedećoj poveznici.

Obavijest o ispravku Prijavnog obrasca

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravitelja programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva dana 18. lipnja 2021. godine objavljuje tehničke ispravke Prijavnog obrasca koje se odnose na rubriku 4.2. “Popis prethodno provedenih projekta” i 6. “Procjena rizika” Trake “Projekt” Prijavnog obrasca. Ispravljena verzija dostupna je na sljedećoj poveznici.

Obavijest o prvoj izmjeni dokumentacije Poziva

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravitelja programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva dana 4. lipnja 2021. godine objavljuje prvu izmjenu dokumentacije Poziva „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području”. 

Izmjenom Poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:

  1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga
  2. Prijavni obrazac
  3. Nacrt ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Opći uvjeti Ugovora, Posebni uvjeti Ugovora, Logička matrica)

Popis svih izmjena dostupan je na sljedećoj poveznici.

Ova izmjena stupa na snagu danom objave na službenim stranicama Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ te se prethodne verzije izmijenjenih dokumenata smatraju nevažećima.

Pitanja i odgovori

Odgovore na pitanja prikupljena u razdoblju od 02.08. do 13.08., možete pronaći na sljedećoj poveznici – uz nadopunu objavljenu 16.08.2021. 

Odgovore na pitanja prikupljena u razdoblju od 26.07. do 30.07. možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Odgovore na pitanja prikupljena u razdoblju od 19.07. do 23.07. možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Odgovore na pitanja prikupljena u razdoblju od 12.07. do 16.07. možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Dana 16. srpnja 2021. godine Upravitelj Programa izmijenio je 1 odgovor iz seta odgovora na pitanja prikupljena u razdoblju od 05.07. do 09.07. Ispravak se odnosi na pitanje 4.2. Projektnog obrasca, odnosno na popis prethodno provedenih projekata. Odgovore na pitanja prikupljena u razdoblju od 05.07. do 09.07., uključujući i ispravljeni odgovor, možete pronaći na sljedećoj poveznici

Odgovore na pitanja prikupljena u razdoblju od 28.06. do 02.07. možete pronaći na sljedećoj poveznici. 

Odgovore na pitanja prikupljena u razdoblju od 21.06. do 25.06. možete pronaći na sljedećoj poveznici. 

Odgovore na pitanja prikupljena u razdoblju od 14.06. do 18.06. možete pronaći na sljedećoj poveznici

Odgovore na pitanja prikupljena u razdoblju od 07.06. do 11.06. možete pronaći na sljedećoj poveznici

Dana 18. lipnja 2021. godine Upravitelj Programa izmijenio je odgovore na 2 pitanja iz 2. i 4. seta objavljenih odgovora. Ispravci se odnose na bodovanje doprinosa uravnoteženom regionalnom razvoju. Ispravljene odgovore možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Odgovore na pitanja prikupljena u razdoblju od 31.05. do 04.06. možete pronaći na sljedećoj poveznici

Odgovore na pitanja prikupljena u razdoblju od 24.05. do 28.05. možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Odgovore na pitanja prikupljena u razdoblju od 17.05. do 21.05. možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Odgovore na pitanja prikupljena u razdoblju od 29.04. do 14.05. možete pronaći na sljedećoj poveznici.

DokumentiZajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu