KELTEKS d.o.o. objavio dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije” Programa “Energija i klimatske promjene”

KELTEKS d.o.o. objavio dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije” Programa “Energija i klimatske promjene”

Nositelj projekta “Solarna elektrana Kelteks” KELTEKS d.o.o. objavio je na svojoj mrežnoj stranici dokumentaciju o nabavi opreme za solarnu elektranu s konstrukcijom i montažom.

Rok za dostavu ponuda je 18. studenoga 2022. godine do 12:00 sati.  Dokumentacija je dostupna putem poveznice.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu