Konferencija predstavljena dosadašnji postignuća u okviru provedbe Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma 2014. – 2021. u Republici Hrvatskoj, održana je u Zadru 21. rujna 2023. godine.

Konferencija predstavljena dosadašnji postignuća u okviru provedbe Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma 2014. – 2021. u Republici Hrvatskoj, održana je u Zadru 21. rujna 2023. godine.

Konferencija predstavljanja dosadašnjih postignuća u okviru provedbe Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma 2014. – 2021. održana je u Zadru 21. rujna 2023. godine.

Kao uvertira u konferenciju organizirane su posjete projekata koji se kroz pripadajuće programe  provode u sklopu Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma.

Posjet projektima započeo je dana 20. rujna 2023. posjetom projekta „SuSTainable – Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije na javnim objektima u vlasništvu Grada Splita“, koji se  provodi u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“. Predstavnici zemalja donora, Ureda za financijske mehanizme te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, uz pratnju predstavnika Nositelja projekta (Grad Split), obišli su dvije lokacije od ukupno četrnaest na kojima se u okviru projekta realiziraju fotonaponske elektrane na krovove zgrada u vlasništvu Grada Splita. Konkretno, posjećene su postavljene fotonaponske elektrane na krovovima Osnovne škola Žnjan-Pazdigrad te Osnovne škola Pujanke. Zaključno, obišli su i zgradu budućeg Općinskog suda u Splitu, koja se obnavlja i oprema u sklopu provedbe Programa „Pravosuđe i unutarnji poslovi“.

Sljedeći dan, 21. rujna 2023., održana je predmetna konferencija, na kojoj su između ostalog, sudjelovali predstavnici Programa „Energija i klimatske promjene“, i pritom predstavili dosadašnje rezultate Programa. Također, prezentirani su i dosadašnji rezultati u provedbi projekta „Ugradnja sustava dizalica topline s morskom vodom za potrebe Gradskog bazena u Dubrovniku“ Nositelja projekta Grada Dubrovnika i projekta „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju“ Nositelj projekta Istarske županije.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu