GPC INSTRUMENTATION PROCESS d.o.o. objavio dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije”

GPC INSTRUMENTATION PROCESS d.o.o. objavio dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije”

Nositelj projekta “Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije na eksploatacijskom polju geotermalne vode Zagreb”, GPC INSTRUMENTATION PROCESS d.o.o. objavio je na projektnoj web stranici dokumentaciju o slijedećim nabavama:

Usluga izrade tehničke dokumentacije geološko geofizičke studije geotermalnog potencijala geotermalnog polja Zagreb. Rok za dostavu ponuda je 20. veljače 2024. do 12:00 sati.

Usluga izrade elaborata o rezervama geotermalne vode eksploatacijskog polja „Geotermalno polje Zagreb“. Rok za dostavu ponuda je 20. veljače 2024. do 14:00 sati.

Dokumentacija o za obje nabave dostupna je putem slijedeće poveznice.

 

 

 Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu