Kako se prijaviti?

Cilj ove stranice je pomoći potencijalnim prijaviteljima da pronađu svoj put do relevantnih informacija o mogućnostima financiranja u sklopu EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma 2014.- 2021.

Što se sve financira?

Hrvatska je potpisala 3. srpnja 2018. godine Memorandume o razumijevanju s Islandom, Lihtenštajnom i Norveškom o nizu novih programa u okviru EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma 2014.- 2021.

Memorandumima su definirani prioritetni sektori i programi dostupni za financiranje i dodjelu bespovratnih sredstava.

Kako se prijaviti?

Sredstva u okviru EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma dodjeljuju se u svrhu ispunjavanja određenih ciljeva i prema zadanim pravilima. Da biste vidjeli može li se financirati vaša projektna ideja, morate provjeriti opće i specifične ciljeve programa  i otvorenog poziva za prijedloge projekata.

Kako i kada se prijaviti?

Da bi se neki projekt uzeo u obzir za financiranje iz EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma mora biti raspisan natječaj/ poziv na dodjelu prijedloga. Prijedlozi projekata moraju se dostaviti relevantnom programskom operateru (tijelo koje je odgovorno za pripremu i provedbu pojedinih programa) do određenog roka. Na koji način prijaviti projekt i u kojem obliku određeno je natječajnom dokumentacijom koja je objavljena uz svaki natječaj. Najvažniji dokument su Upute za prijavitelje, koje sadrže apsolutno sve informacije potrebne za prijavu projekta: aktivnosti koje se financiraju, potencijalne prijavitelje, rokove i ostale uvjete. Kroz dokumente sadržane u paketu natječajne dokumentacije, prijavitelj se u trenutku prijave može upoznati i s uvjetima provedbe, u slučaju da mu bespovratna sredstva budu dodijeljena.

Programi ne moraju nužno financirati ukupne troškove projekta i možda će biti potrebna određena razina sufinanciranja.

Pregled aktualnih natječaja možete vidjeti ovdje, a dodatne informacije pronađite na podstranicama programa.

Prioritetni sektori – Republika Hrvatska:

  • Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva
  • Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost
  • Energija i klimatske promjene
  • Pravosuđe i unutarnji poslovi
  • Civilno društvo
  • Socijalni dijalog

Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu