Kako se prijaviti?

Cilj ove stranice je pomoći potencijalnim prijaviteljima da pronađu svoj put do relevantnih informacija o mogućnostima financiranja u sklopu EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma 2014.- 2021.

Što se sve financira?

Hrvatska je potpisala 3. srpnja 2018. godine Memorandume o razumijevanju s Islandom, Lihtenštajnom i Norveškom o nizu novih programa u okviru EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma 2014.- 2021.

Memorandumima su definirani prioritetni sektori i programi dostupni za financiranje i dodjelu bespovratnih sredstava.

Kako se prijaviti?

Sredstva u okviru EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma dodjeljuju se u svrhu ispunjavanja određenih ciljeva i prema zadanim pravilima. Da biste vidjeli može li se financirati vaša projektna ideja, morate provjeriti opće i specifične ciljeve programa  i otvorenog poziva za prijedloge projekata.

Kako i kada se prijaviti?

Da bi se neki projekt uzeo u obzir za financiranje iz EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma mora biti raspisan natječaj/ poziv na dodjelu prijedloga. Prijedlozi projekata moraju se dostaviti relevantnom programskom operateru (tijelo koje je odgovorno za pripremu i provedbu pojedinih programa) do određenog roka. Na koji način prijaviti projekt i u kojem obliku određeno je natječajnom dokumentacijom koja je objavljena uz svaki natječaj. Najvažniji dokument su Upute za prijavitelje, koje sadrže apsolutno sve informacije potrebne za prijavu projekta: aktivnosti koje se financiraju, potencijalne prijavitelje, rokove i ostale uvjete. Kroz dokumente sadržane u paketu natječajne dokumentacije, prijavitelj se u trenutku prijave može upoznati i s uvjetima provedbe, u slučaju da mu bespovratna sredstva budu dodijeljena.

Programi ne moraju nužno financirati ukupne troškove projekta i možda će biti potrebna određena razina sufinanciranja.

Pregled aktualnih natječaja možete vidjeti ovdje.

Za sve dodatne informacije o natječajima molimo obratite se upraviteljima programa koji su nadležni za pojedine programe.

Prioritetni sektori – Republika Hrvatska:

  • Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva
  • Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost
  • Energija i klimatske promjene
  • Pravosuđe i unutarnji poslovi
  • Civilno društvo
  • Socijalni dijalog

Lista upravitelja programa za pojedine programe s kontakt podacima:

Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva

Upravitelj programa: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Tomislav Belovari
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU
Služba za upravljanje, praćenje i vrednovanje IPA programa, Prijelaznog instrumenta i međunarodnih financijskih mehanizama

Tel: +385 1 45 69 152
E-mail: tomislav.belovari@mrrfeu.hr
Web: MRRFEU

Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost

Upravitelj programa: Innovation Norway Hrvatska gospodarska komora

Ivan Škarić
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Sektor za industrijski razvoj i inovacijski sustav (SIRAZIS)

Tel: +385 1 20 78 038
E-mail: iskaric@hgk.hr
Web: HGK

Energija i klimatske promjene

Upravitelj programa: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Pravosuđe i unutarnji poslovi

Upravitelj programa: Ministarstvo pravosuđa

Karlo Brunović
REPUBLIKA HRVATSKA / MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Uprava za strateški razvoj, informatizaciju i kapitalna ulaganja u pravosuđu
Služba za pripremu projekata
Odjel za pripremu projekata financiranih iz drugih izvanproračunskih izvora

Tel: +385 1 371 4537; Fax:+385 1 371 4695
E-mail: karlo.brunovic@pravosudje.hr
Web: Ministarstvo pravosuđa

Civilno društvo

Upravitelj programa: Slagalica

Socijalni dijalog

Upravitelj programa: Innovation Norway