Opća bolnica Zadar objavila dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije” Programa “Energija i klimatske promjene”

Opća bolnica Zadar objavila dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije” Programa “Energija i klimatske promjene”

Nositelj projekta “Solarna elektrana Opća bolnica Zadar”, Opća bolnica Zadar objavila je na svojoj mrežnoj stranici dokumentaciju o nabavi Opreme za solarnu elektranu s konstrukcijom i montažom.

Rok za dostavu ponuda je 24. travnja 2023. u 12:00 sati, a dokumentacija je dostupna putem poveznice.

 Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu