Objavljen četvrti Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“

Objavljen četvrti Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“

Četvrti Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije“ objavljen je 29. studenoga 2021. godine.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga vrijedan 4.956.000,00 EUR odnosi se na projektne prijedloge kojima se planira razvoj pilot projekata s ciljem povećanja kapaciteta za proizvodnju i korištenje toplinske energije dobivene iz geotermalne energije, a koji mogu uključivati sljedeće aktivnosti:

  • izgradnje ili revitalizacije proizvodnih i utisnih bušotina u područjima s važećom dozvolom za istraživanje i/ili pridobivanje geotermalnih voda;
  • obnove i/ili proširenja toplinskog sustava na geotermalnu energiju;
  • izgradnje infrastrukturnih priključaka za integraciju geotermalne topline u postojeći sustav grijanja;
  • tehnološke i infrastrukturne promjene postojećih sustava grijanja u svrhu integriranja izvora geotermalne energije.

Prihvatljivi prijavitelji su svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj, a projektni partneri, osim hrvatskih, mogu uključivati i pravne osobe osnovane u državama donatorima (Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu).

Projekti ugovoreni u sklopu poziva sufinanciraju se sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. u iznosu do 85%.

Ključne informacije o Pozivu, načinu prijave te natječajna dokumentacija nalaze se na poveznicama web stranice Programa:

Poziv na dostavu projektnih prijedloga otvoren je do 28. siječnja 2022. godine.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu