Objavljen peti Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“

Objavljen peti Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“

Peti Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada baze podataka duboke geotermalne energije“ objavljen je 29. ožujka 2022. godine.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga vrijedan 200.000,00 EUR odnosi se na projektne prijedloge kojima se planira razviti baza podataka duboke geotermalne energije, a koji mogu uključivati sljedeće aktivnosti:

  • Razvoj baze podataka za pohranu svih relevantnih podatke o dubokoj geotermalnoj energiji u Republici Hrvatskoj;
  • Razvoj online interaktivne GIS karte s prilagođenim grafičkim korisničkim sučeljem (eng. Graphical User Interface – GUI) koja pruža informacije iz skupova podataka duboke baze podataka geotermalne energije;
  • Upravljanje i administriranje projekta;
  • Promocija i povećanje vidljivosti aktivnosti.

Prihvatljivi prijavitelji su svi pravni subjekti, javni ili privatni, komercijalne ili nekomercijalne organizacije te nevladine organizacije osnovane kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj, a projektni partneri, osim hrvatskih, mogu uključivati i pravne osobe osnovane u državama donatorima (Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu).

Projekti ugovoreni u sklopu Poziva sufinanciraju se sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021. u iznosu 100%.

Ključne informacije o Pozivu, načinu prijave te natječajna dokumentacija nalaze se na poveznicama web stranice Programa:

Poziv na dostavu projektnih prijedloga otvoren je do 27. svibnja 2022. godine.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu