Poziv „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u Zelenoj tranziciji“ -ZATVOREN ZA PRIJAVE

Poziv „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u Zelenoj tranziciji“ -ZATVOREN ZA PRIJAVE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u funkciji Nacionalne fokalne točke za Financijske mehanizme Kraljevine Norveške financijski Europskog gospodarskog prostora, je dana 14. listopada 2022. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u Zelenoj tranziciji“ („Strengthening bilateral cooperation with Norway in Green transition“). Poziv ukupne vrijednosti 500.000,00 eura financiranih sredstvima Fonda za bilateralnu suradnju potiče bilateralne inicijative u području Zelene tranzicije javnih tijela i institucija te nevladinih organizacija s područja Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške.

Rok za dostavu projektnih prijava je 28. studenoga 2022. do 16 sati- ZATVOREN ZA PRIJAVE

Tekst poziva možete naći na sljedećoj poveznici.

Dokumentacija dostupna za preuzimanje:

OBAVIJEST O NADOPUNI PRIJAVNOG OBRASCA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Nacionalne fokalne točke dana 22. studenoga 2022. objavljuje nadopunu Prijavnog obrasca koja se odnosi na točke 4. „Informacije o prijavitelju“ i 5. „Informacije o partneru“. U  nastavku se nalazi nadopunjeni obrazac.

Obavijest zainteresiranim prijaviteljima

Došlo je do određene diskrepancije u listi i numeraciji priloga u tekstu Poziva i u samim prilozima.

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane prijavitelje da u sklopu Poziva trebaju dostaviti sve navedene priloge iz točke 8.5 Poziva (napominjemo da je potrebno koristiti verziju nadopunjeni prijavni obrazac), osim Izjave o nepostojanju sukoba interesa  (Declaration of the absence of conflict of interests). Potrebno je također dostaviti i Izjavu prijavitelja/partnera koja je objavljena kao prilog u sklopu Poziva, a ne spominje se u točki 8.5 Poziva.

Prilikom administrativne kontrole neće se gledati diskrepancija u numeraciji priloga već jesu li prilozi dostavljeni i, ako je primjenjivo, jesu li potpisani od ovlaštene osobe.

Vezano uz Izjavu o PDV prijavitelj i partner ispunjavaju i dostavljaju samo onu verziju koja je primjenjiva na njihovu organizaciju/instituciju. U obrascu 5a predviđena je varijanta u kojoj je organizacija u sustavu poreznih obveznika i ima mogućnost povrata PDV (ako na neke stavke troškova nema, onda se one navode pod točkom iii). U obrascu 5b predviđena je varijanta u kojoj je organizacija u sustavu poreznih obveznika, ali nema mogućnost povrata PDV-a. Obrazac 5 c se odnosi na organizacije koje nisu u sustavu poreznih obveznika i nemaju mogućnost povrata PDV-a.

Pitanja i odgovori

Odluka o financiranju

Zajednički odbor za Bilateralne fondove, kojeg čine predstavnici donatora, Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, donio je odluku o financiranju 13 bilateralnih inicijativa u sklopu Poziva “Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u području Zelene tranzicije”. Odluku o financiranju možete preuzeti ovdje.

Dana 20. ožujka 2023. godine potpisano je 12 ugovora ukupne vrijednosti 1,1 milijun eura (jedna prijava je povučena). Popis ugovorenih bilateralnih inicijativa, korisnike te iznose možete pronaći ovdje Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu