Poziv „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u Zelenoj tranziciji“ -ZATVOREN ZA PRIJAVE

Poziv „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u Zelenoj tranziciji“ -ZATVOREN ZA PRIJAVE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u funkciji Nacionalne fokalne točke za Financijske mehanizme Kraljevine Norveške financijski Europskog gospodarskog prostora, je dana 14. listopada 2022. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u Zelenoj tranziciji“ („Strengthening bilateral cooperation with Norway in Green transition“). Poziv ukupne vrijednosti 500.000,00 eura financiranih sredstvima Fonda za bilateralnu suradnju potiče bilateralne inicijative u području Zelene tranzicije javnih tijela i institucija te nevladinih organizacija s područja Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške.

Rok za dostavu projektnih prijava je 28. studenoga 2022. do 16 sati- ZATVOREN ZA PRIJAVE

Tekst poziva možete naći na sljedećoj poveznici.

Dokumentacija dostupna za preuzimanje:

OBAVIJEST O NADOPUNI PRIJAVNOG OBRASCA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Nacionalne fokalne točke dana 22. studenoga 2022. objavljuje nadopunu Prijavnog obrasca koja se odnosi na točke 4. „Informacije o prijavitelju“ i 5. „Informacije o partneru“. U  nastavku se nalazi nadopunjeni obrazac.

Obavijest zainteresiranim prijaviteljima

Došlo je do određene diskrepancije u listi i numeraciji priloga u tekstu Poziva i u samim prilozima.

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane prijavitelje da u sklopu Poziva trebaju dostaviti sve navedene priloge iz točke 8.5 Poziva (napominjemo da je potrebno koristiti verziju nadopunjeni prijavni obrazac), osim Izjave o nepostojanju sukoba interesa  (Declaration of the absence of conflict of interests). Potrebno je također dostaviti i Izjavu prijavitelja/partnera koja je objavljena kao prilog u sklopu Poziva, a ne spominje se u točki 8.5 Poziva.

Prilikom administrativne kontrole neće se gledati diskrepancija u numeraciji priloga već jesu li prilozi dostavljeni i, ako je primjenjivo, jesu li potpisani od ovlaštene osobe.

Vezano uz Izjavu o PDV prijavitelj i partner ispunjavaju i dostavljaju samo onu verziju koja je primjenjiva na njihovu organizaciju/instituciju. U obrascu 5a predviđena je varijanta u kojoj je organizacija u sustavu poreznih obveznika i ima mogućnost povrata PDV (ako na neke stavke troškova nema, onda se one navode pod točkom iii). U obrascu 5b predviđena je varijanta u kojoj je organizacija u sustavu poreznih obveznika, ali nema mogućnost povrata PDV-a. Obrazac 5 c se odnosi na organizacije koje nisu u sustavu poreznih obveznika i nemaju mogućnost povrata PDV-a.

Pitanja i odgovori

Odluka o financiranju

Zajednički odbor za Bilateralne fondove, kojeg čine predstavnici donatora, Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, donio je odluku o financiranju 13 bilateralnih inicijativa u sklopu Poziva “Jačanje bilateralne suradnje s Norveškom u području Zelene tranzicije”. Odluku o financiranju možete preuzeti ovdje.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu