Objavljen Ograničeni poziv za dodjelu dodatnih bespovratnih sredstava za provedbu ugovorenih projekata u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“

Objavljen Ograničeni poziv za dodjelu dodatnih bespovratnih sredstava za provedbu ugovorenih projekata u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“

Poziv za dodjelu dodatnih bespovratnih sredstava za provedbu ugovorenih projekata u okviru Poziva „Proizvodnja energije iz mora“ i Poziva „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije” objavljen je 7. srpnja 2023. godine.

Poziv za dodjelu dodatnih bespovratnih sredstava za provedbu ugovorenih projekata vrijedan 693.100,20 EUR odnosi se na projekte u okviru Poziva „Proizvodnja energije iz mora“ odnosno Poziva „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije”, a koji mogu uključivati sljedeće aktivnosti:

  • povećanje instaliranih kapaciteta energije iz mora,
  • povećanje proizvodnje energije iz mora i smanjenje godišnjih emisija CO2, a koje se isključivo vežu na troškove nabave opreme i/ili radova,
  • povećanje instaliranih kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije,
  • povećanje proizvodnje geotermalne energije i smanjenje godišnjih emisija CO2, a koje se isključivo vežu na troškove nabave opreme i/ili radova,
  • pilot projekte vezane aktivnostima: Izgradnja ili revitalizacija proizvodnih i utisnih bušotina u područjima s važećom dozvolom za istraživanje i/ili pridobivanje geotermalnih voda; Obnova i/ili proširenje toplinskog sustava na geotermalnu energiju; Izgradnja infrastrukturnih priključaka za integraciju geotermalne topline u postojeći sustav grijanja; Tehnološke i infrastrukturne promjene postojećih sustava grijanja radi integriranja izvora geotermalne energije.

Prihvatljivi prijavitelji su svi Nositelji projekata s kojima je MRRFEU sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Poziva „Proizvodnja energije iz mora“ odnosno Poziva „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije”.

Projekti ugovoreni u sklopu Poziva sufinanciraju se sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021., a na dodijeljena dodatna bespovratna sredstva primijeniti će se iste stope sufinanciranja projekata koje su određene u proračunima za stavke koje je potrebno dodatno financirati.

Ključne informacije o Pozivu, načinu prijave te natječajna dokumentacija nalaze se na poveznicama web stranice Programa:

Poziv na dostavu zahtjeva za dodjelu dodatnih bespovratnih sredstava otvoren je do 21. srpnja 2023. godine do 12:00 sati.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu