Grad – Export d.o.o. objavio dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije” Programa “Energija i klimatske promjene”

Grad – Export d.o.o. objavio dokumentaciju o nabavi za projekt iz Poziva “Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije” Programa “Energija i klimatske promjene”

Nositelj projekta “Bilateralnom suradnjom do povećane proizvodnje energije iz obnovljivih izvora” Grad-Export d.o.o. objavio je svojoj mrežnoj stranici dokumentaciju o nabavi radova izgradnje solarne elektrane. Rok za dostavu ponuda je 2. rujna 2022. do 10 sati.  Dokumentacija je dostupna putem poveznice.Zajedno za zelenu, konkurentnu i uključivu Europu